Phong tê thấp HD

Phong Tê Thấp HD được bào chế dưới dạng viên hoàn cứng có được dùng cho các trường hợp: Đau thần kinh ngoại biên, thần kinh toạ, đau liên sườn, đau vai gáy... các khớp sưng đau, tê mỏi.
HOTLINE: 0247 300 1180

Phong Tê Thấp HD được bào chế dưới dạng viên hoàn cứng có được dùng cho các trường hợp:
Đau thần kinh ngoại biên, thần kinh toạ, đau liên sườn, đau vai gáy... các khớp sưng đau, tê mỏi.

THEPARA ống 10ml