Tebunesin

Thuốc điều trị ho long đờm dành cho trẻ em
HOTLINE: 0247 300 1180

Chỉ định:


Điều trị co thắt phế quản và tiết nhầy do hen phế quản , viêm phế quản, khí phế thủng, giãn phế quản và các bệnh lý liên quan khác.

THEPARA ống 10ml