Thuốc nhỏ mắt Bralcib

Bralcib Eye Drops được chỉ định trong điều trị các nhiễm khuẩn phần ngoài mắt gây ra bởi các chủng vi khuẩn nhạy cảm bao gồm: viêm mí mắt, viêm kết mạc và viêm giác - kết mạc.
HOTLINE: 0247 300 1180

Bralcib Eye Drops được chỉ định trong điều trị các nhiễm khuẩn phần ngoài mắt gây ra bởi các chủng vi khuẩn nhạy cảm bao gồm: viêm mí mắt, viêm kết mạc và viêm giác - kết mạc.
 
 
 
THEPARA ống 10ml