Viên đặt âm đạo Lyginal

Viên đặt âm đạo Lyginal với thành phần Dequalinium chloride được chỉ định để điều trị cho các trường hợp viêm nhiễm phụ khoa do nấm, vi khuẩn...
HOTLINE: 0247 300 1180

Viên đặt âm đạo Lyginal với thành phần Dequalinium chloride được chỉ định để điều trị cho các trường hợp viêm nhiễm phụ khoa do nấm, vi khuẩn...

Phong tê thấp HD
Kem bôi Lifedovate
Thuốc nhỏ mắt Bralcib
Siro trị ho Abrocto